កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរួមលើកទី៨ការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់វិទ្យុតាមបណ្ដើយព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ជាមួយគណៈកម្មការសោតទស្សន៍និងទូរគមនាគមន៍ជាតិថៃឡង់ដ៍(NBTC)

          ភ្នំពេញ៖ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរួមលើកទី៨ ជាមួយគណៈកម្មការសោតទស្សន៍ និងទូរគមនាគមន៍ជាតិថៃឡង់ដ៍(NBTC)ស្ដីពីការសម្របសម្រួលការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់- ស៍វិទ្យុតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា – ថៃ។ កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមចំនួន១០២រូប ពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជំនាញរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរ និងបានការចូលរួមពី មន្ត្រីជំនាញមកពី ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងព័ត៌មាន រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល បណ្តាប្រតិបត្តិករទូរសព្ទចល័ត និងសោតទស្សន៍ និងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។
ប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ម៉ូវ ចរិយា ប្រធាននិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និងប្រតិភូថៃឡង់ដ៍ដឹកនាំដោយ លោក Air Marshal Thanapant Raicharoen, Ph.D., Deputy Secretary General, Office of the NBTC។
កិច្ចប្រជុំរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង៖
– កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាសំខាន់ទៅលើរបៀបវារៈមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
          • ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពវិស័យទូរគមនាគមន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរ
          • ការចុះបញ្ជីហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ
          • ការឆ្លងរំខានហ្រេ្វកង់ស៍វិទ្យុ ថ្មីៗនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា – ថៃ
          • ផែនការបង់ហ្វ្រេកង់ស៍និងការសម្របសម្រួលប៉ារ៉ាមែត្រនៃការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់ស៍បង់ 2300MHz
          • ផែនការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់ស៍បង់2600MHz
          • ការសម្របសម្រួលប្រើប្រាស់កាណាល់ទូរទស្សន៍បង់ UHF

– កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរក្រុម៖
          • ក្រុមការងារទី១ ពិភាក្សាអំពីហ្វ្រេកង់ស៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័តនិងការប្រើប្រាស់ហ្រេ្វកង់ស៍HF VHF UHF សម្រាប់ស្ថានភាពបន្ទាន់តាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ
          • ក្រុមការងារទី២ ពិភាក្សាអំពីការសម្របសម្រួលប៉ារ៉ាម៉ែត្រសម្រាប់វិទ្យុផ្សាយសំឡេង FM និងទូរទស្សន៍។
កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខា និងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំ៕