កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីលើកទី៧ស្តីពីការសម្របសម្រួល​ ការប្រើប្រាស់ហ្រេ្វកង់ស៍​​ ឆ្លងកាត់ព្រំដែន រវាងអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងហ្រេ្វកង់ស៍វិទ្យុ នៃក្រសួងព័ត៌មាន ​និងគមនាគមន៍ ប្រទេសវៀតណាម និងនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី៦-៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងហូជីមិញសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម