សេចក្ដីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីឡាវ-កម្ពុជា លើកទី៣ ស្តីពីការសម្របសម្រួល និងការប្រើប្រាស់ហ្រ្វេកង់ស៍តាមបណ្តោយព្រំដែនឡាវ-កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១០ ដល់១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅស្រុក វ៉ាងវៀង ខេត្តវៀងចន្ទន៍ ប្រទេសឡាវ

 

កាលពីថ្ងៃទី១០ ដល់ ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អូក ដូរ៉ានី សមាជិកទី២ នៃបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ចំនួន ២៥ រូប ដែលមានសមាសភាពតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ តំណាងប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទចល័ត និងអចល័ត ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីលើកទី៣ ស្តីពីការសម្របសម្រួល និងការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់ស៍នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ។ ភាគីឡាវដឹកនាំដោយលោក Chaleun SIBOUNHEUANG អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍ នៃក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ឡាវ។

អង្គប្រជុំបានចាត់តាំងសហប្រធាននៃក្រុមការងារដូចខាងក្រោម៖
    

ក. ក្រុមការងារទី១ (WG1): ពិភាក្សាលើការងារនៃសេវាទូរគមនាគមន៍ (Telecommunication Services) ៖
 • ភាគីកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ លោក ស៊ា ណារ៉េត អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃ ប.ក.ទ.ក. ទទួលបន្ទុកអង្គភាពគ្រប់គ្រងរលកអាកាសវិទ្យុ។
 • ភាគីឡាវ ដឹកនាំដោយ លោក Somphone Syhalath ប្រធាននាយកដ្នានគ្រប់គ្រងរលកអាកាសវិទ្យុនៃអគ្គនាយកទូរគមនាគមន៍។

ខ. ក្រុមការងារទី២ (WG2): ពិភាក្សាលើការងារនៃសេវាសោតទស្សន៍ (Broadcasting Service)

 • ភាគីកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ លោក តី ម៉ាលី អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ នៃក្រសួងព័ត៌មាន។
 • ភាគីឡាវ ដឹកនាំដោយ លោក Phosy Keomanivong អគ្គនាយកស្តីទីនៃវិទ្យុជាតិឡាវ។

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះ៖

  ក្រុមការងារទី១ (WG1):

  1. អង្គប្រជុំបានផ្លាស់ប្តូរផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកលើសេវាទូរគមនាគមន៍។
  2. អង្គប្រជុំបានឯកភាពលើវិធានការដែលត្រូវអនុវត្តពេលមានបញ្ហាឆ្លងរំខានលើប្រព័ន្ធ E-GSM900, P-GSM900 និង GSM1800 ដូចខាងក្រោម:
   1. ហ្វ្រេកង់ស៍ដែលបានចែក និងកាណាល់ (dedicated channels និង non-dedicated channels) ត្រូវគោរពតាមការឯកភាពនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី២ ដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី១៣ ដល់១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ខេត្តព្រះសីហនុ ប្រទេសកម្ពុជាកន្លងទៅ
   2. កំលាំងផ្សាយ
    1. ការវាស់ស៊ីញ៉ាល់ផ្សាយចេញពី BTS នៃប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយ ១ គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែន;
    2. កំលាំងផ្សាយអតិបរមា សម្រាប់ dedicated channels គឺ -70dBm;
    3. កំលាំងផ្សាយអតិបរមា សម្រាប់ non-dedicated channels គឺ -95dBm;
   3. ករណីឆ្លងរំខានត្រូវលើកឡើងដោយប្រតិបត្តិករនៃប្រទេសទាំងពីរ
   4. ការឆ្លងរំខានត្រូវដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល ២ សប្តាហ៍ក្រោយទទួលបានការជូនដំណឹង
   5. ការជូនដំណឹងនៃការឆ្លងរំខានត្រូវបញ្ជាក់ពីទីតាំង និងហ្រ្វេកង់ស៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់
   6. ប្រតិបត្តិករត្រូវដោះស្រាយដោយផ្ទាល់យោងតាមការឯកភាពខាងលើ។​ ប្រតិបត្តិករត្រូវជូនដំណឹងមកនិយ័តករពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាឆ្លងរំខាននោះ
  3. អង្គប្រជុំបានឯកភាពលើការបែងចែក Primary Scrambling Code (PSC) និងកំណត់កម្រិតស៊ីញ៉ាល់ទទួលសម្រាប់ W-CDMA/3G 2100 MHz ដូខខាងក្រោម៖
   1. ប្រតិបត្តិករកម្ពុជាប្រើប្រាស់ PSC number: 0 – 255
   2. ប្រតិបត្តិករឡាវប្រើប្រាស់ PSC number: 256 – 511
   3. អង្គប្រជុំបានឯកភាពលើ កម្រិតស៊ីញ៉ាល់ទទួលគឺ -100 dBm ចម្ងាយ ០១ (មួយ) គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរួម សម្រាប់ W-CDMA/3G 2100 MHz។

        សម្គាល់: សម្រាប់ហ្រ្វេកង់ស៍ 1935-1940MHz uplink/2125-2130MHz Downlink ក្រុមហ៊ុន LTC អាចប្រើប្រាស់ PSC number 0-511 ដោយផ្អែកលើការឯកភាពគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន LTC និងក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី១៣ ដល់១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ខេត្តព្រះសីហនុ ប្រទេសកម្ពុជាកន្លងទៅ។

  4. ភាគីកម្ពុជាបានស្នើថាចំពោះប្រតិបត្តិករកម្ពុជារាល់ការតភ្ជាប់បណ្តាញកាប្លិ៍អន្តរជាតិឆ្លងប្រទេសតាមព្រំដែនគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវសុំការ​ឯកភាពពីបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។
  ក្រុមការងារទី២ (WG2):

  1. អង្គប្រជុំបានផ្លាស់ប្តូរផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកលើសេវាសោតទស្សន៍។
  2. អង្គប្រជុំបានឯកភាពក្នុងការជូនដំណឹង និងសហការគ្នាល្អដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងរំខាន ដែលកើតមានឡើងតាមបណ្តោយព្រំដែនរួម។
  3. អង្គប្រជុំបានឯកភាពក្នុងការជូនដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនមានការដំឡើងបង្គោលអង់តែន
   វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ ក្នុងចម្ងាយពីព្រំដែន ៣០ គីឡូម៉ែត្រ។
  4. អង្គប្រជុំបានឯកភាពក្នុងការកំណត់កម្លាំងផ្សាយរបស់វិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ដោយមិនលើសពី ១ KW។
  5. មន្ត្រីទំនាក់ទំនង:
 • កម្ពុជា:

– ឯកឧត្តម សាន ពុទ្ធារី ទីប្រឹក្សាក្រសួង និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍

Email: putheary.san@gmail.com

– លោក ជា ប្រកប ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងហ្រ្វេកង់ស៍ នៃ
បញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

Email: prakab_chea@yahoo.com

 • ឡាវ:

– លោក Phouvieng Sinouanhnoy, Head of Technical Broadcasting Development Division, Mass Media Department, Ministry Of Information, Culture and Tourism.

Email: psinounhnoy@yahoo.com

– លោក Xaiyakone Xaibounheuang, Engineer of Radio Frequency Monitoring Division, Ministry Of Posts and Telecommunications.

Email: xaiyakone.mpt@gmail.com

[Gallery not found]