ថ្ងៃពុធ១០កើត ខែបុស្ស នព្វស័ក ឆ្នាំរកា ព.ស.២៥៦១ ន.ទ.ក. បើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបឆ្នាំ២០១៧ ស្ដីពីលទ្ធផលការងារសេវាសាធារណៈលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨