រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ការចេញផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្ដីពីនិយ័តកម្ម ការសិក្សាទីផ្សារ និងស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងវិស័យទូរគមនាគមន៍

សិក្ខាសាលាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ក្នុងសាលប្រជុំធំរបស់ ប.ក.ទ.ក ដែលស្ថិតក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម គង់ សេង លោក អឹុម វត្ថា ជាអ្នកធ្វើបទបង្ហាញក្នុងសិក្ខាសាលានេះ។

ផែនការមេ២០១៥សម្រាប់ ICT អាស៊ាន
ICT ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថានឹងឈានទៅរកការកសាងជាតិគ្រប់វិស័យនៅក្នុងរយៈពេល ២-៣ ​ទសវត្សខាងមុខ។ ដូចគ្នានឹង​តំបន់​ផ្សេងទៀតផងដែរ អាស៊ាននឹងមានជំហរដើម្បីឱបក្រសោបនូវអនាគតដែលធ្វើដំណើរលើរលក​នៃការច្នៃប្រឌិតនិង​ព័ត៌មានវិទ្យា​ដែលបាន និងកំពុងនាំមកនូវភាពសម្បូរសប្បាយ និងភាពរុងរឿងក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំចុង​ក្រោយនេះ។ការជំរុញការអភិវឌ្ឍ ICT របស់យើងនៅប្រាំឆ្នាំខាងមុខ នឹងមានឥទ្ធិពល​យ៉ាងខ្លាំងមកលើអាស៊ាន ជាពិសេសក្នុងការដឹកនាំតំបន់នេះឲ្យក្លាយ​ជាសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

ទាញយកឯកសារទាំងមូល (11.1MB)