រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

រីករាយនឹងធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់

លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ / EmergencyShort Code / លេខសំគាល់
១១៧ នគបាល
១១៨ រថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ
១២៨៣ សន្តិសុខសាធារណៈ
ក្រសួងមហាផ្ទៃ១២៨៤ ការងារអន្តោប្រវេសន៍
១២៨៨ ជួញដូរមនុស្សនិង ការពារអនិតិជន​
១២៩០ តាមដានការប្រើប្រាស់សំបុត្រ និងបញ្ជីអាត្រានុកូលដ្ឋាន
១២៧៦ ផ្សព្វផ្សាយស្ថានីយ៍វិទ្យុ និងទរទស្សន៍មហាផ្ទៃ
ក្រសួងសុខាភិបាល១១៥ H1N1 ពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ
១១៩ រថយន្ដសង្គ្រោះ
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ១២៨៦​ គ្រោះថ្នាក់ការងារ
១២៩៧ ច្បាប់ការងារ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ​១២៨៧ - ​១២៨៩ ផ្តាសាយបក្សី
អង្គការមូលនិធិកុមារ១២៨០ ផលប្រយោជន៍កុមារ និងយុវវ័យ
គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា១២៨១ សេវាផ្លូវច្បាប់ជូនជនក្រីក្រ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ១២៨២
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោត១២៨៥ ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម១២៩១​
អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា១២៩២ ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់
អង្គការ One World UK១២៩៣ មេរៀនជីវិត
គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ១២៩៤ គ្រោះមហន្តរាយ
អង្គការសុខភាពគ្រួសារ 360១២៩៥ សម្លេងអ្នកស្តាប់
អង្គការ People in Need១២៩៦ សហគមន៍គ្រួសារ
អគ្គិសនីកម្ពុជា EDC១២៩៨
រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ១២៩៩ ទទួលបណ្តឹង និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដា១២៧៧ សេវាសាធារណៈ
សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (ស.ស.យ.ក)១២៧៨ - ១២៧៩ ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន