■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

សេចក្តីណែនាំទូទៅ

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០១៨/១៦ សជណ ចុះថ្ងៃទី ០៩​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្ដីពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដាញខ្សែរកាប្លិ៍អាកាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

1) សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០១៨/១៦ សជណ ចុះថ្ងៃទី ០៩​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្ដីពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដាញខ្សែរកាប្លិ៍អាកាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ 2)  កំណត់ហេតុប្រជុំស្ដីពី កិច្ចពិភាក្សាលើផែនការលម្អិត និងនីតិវិធីទម្លាក់ចូលក្នុងដីនូវរាល់ ខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍អាកាសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍អាកាសក្នងរាជធានីភ្នំពេញ

១.សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ២.លិខិតជូនដំណឹងលេខ ០៤១២ ន.ទ.ក. ៣.ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារ លិខិតលេខ ៧២២ សជណ/ផក ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្រ្តីពីការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ដើម្បីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ បានសហការណ៍ជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្នងការជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍អាកាសគ្រប់ប្រភេទ តាមដងផ្លូវ និងវិថីនានា ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និងសេចក្តីដូនដំណឹង ០១៨/១៦ សជណ ចុះថ្ងៃទី ០៩ […]

សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍អាកាសតាមបណ្ដាញផ្លូវកម្ពុជាក្រោម

យោងតាមទំព័រសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់​ cnc នៅថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦​ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា ក៍ដូចជាក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មី២​ខណ្ឌដូនពេញ ជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវកម្ពុជាក្រោម​ មានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាបង្គោលអគ្គីសនីរបស់អគ្គីសនីកម្ពុជា និងបង្គោលទូរស័ព្ទរបស់ទូរគមនាគមន៍ កំពុងតែរកនូវការទ្រុឌទ្រោមចង់ដួលរំលំ ដោយសារតែមានការបំពាក់បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍ យ៉ាងធ្ងន់ហួសចំណុះ ក្នុងការទ្រទ្រង់របស់បង្គោលទាំងនោះ និងការបំពាក់ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស ព្រមទាំងមិនមានបំពាក់ស្លាកសញ្ញាសំគាល់អំពីម្ចាស់កាប្លិ៍ ។ ហើយបានចោទប្រកាន់ធ្ងន់ៗ ទៅលើអាជ្ងាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនបានអើពើក្នុងករណីនេះ ដែលធាតុពិតជាការប្រេព្រិត្តខុសឆ្លង របស់បណ្ដាប្រតិបត្តិករម្ចាស់កាប្លិ៍ ដែលអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់បញ្ញត្តិ និងសេចក្តីណែនាំនានា របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ […]