កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

សុន្ទរកថារបស់ប្រធាននិយ័តករ

សុន្ទរកថារបស់ប្រធាននិយ័តករ

.

ការលើកកម្ពស់ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ គឺជាគោលដៅអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីកំណែ ទម្រង់រដ្ឋបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិ និងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីកំណើន ការងារ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធិភាពនៅកម្ពុជា។

ការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពគឺជាការងារដ៏មានសារៈសំខាន់ និងមានលក្ខណៈជាយុទ្ធ សាស្ត្រមិនអាចធ្វេសប្រហែស ឬ ការមើលរំលងបានឡើយហើយត្រូវតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់អោយខ្ពស់ក្នុង​ ការអនុវត្តទូទាំងប្រទេសស្របតាម ទីកន្លែង ​​ ពេលវេលានិង តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ  ក្នុងទិស​ដៅឈានទៅស​ម្រេចបាននូវ​ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សន៍​កម្ពុជាដើម្បី​ចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា។

សេវាសាធារណៈដែលក្រសួងស្ថាប័នកំពុងផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានប្រមូលផ្តុំជា ៧ ចង្កោមសេវា ក្នុង នោះនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ១ក្នុងចំណោម៧ ជាអ្នកផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនអ្នកវិនិយោគិន    នីតិបុគ្គល នីតិសាធារណៈ ស្ថាប័នរដ្ឋអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ស្ថានទូត និងសាធារណជនទូទៅលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ដូចជាការផ្តល់៖

១. អាជ្ញាបណ្ណហ្រេ្វកង់ស៍វិទ្យុ និងលិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ប្លង់លេខទូរគមនាគមន៍
២. អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មបណ្តាញ និងសេវាទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទ
៣. លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្ម សេវាអ៊ីនធឺណិត និងសេវាបន្ថែម
៤. វិញ្ញាបនបត្រនាំចូល/លក់/ជួសជុលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍ វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍ និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍ ព្រមទាំងលិខិតរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និង ទូរគមនាគមន៍។

កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ ជាឧបករណ៍បំផុតចាំបាច់សម្រាប់ការពង្រឹងតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព ជាជំហានបន្តបន្ទាប់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា   នឹង  ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញ   នូវការផ្តល់សេវានីមួយៗរបស់ ខ្លួនឱ្យកាន់តែឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព  និងតម្លាភាព។ ជាមួយគ្នានេះដែរក៏ត្រូវធ្វើឱ្យ ការទទួលសេវាទាំងអស់នោះដោយភាពងាយស្រួល មានភាពរាក់ទាក់ និងទាន់ពេលវេលា។ ដូចបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលនយោបាយ  ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្តេច អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ  ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចហើយថាគុណ សម្បត្តិនៃឥរិយាបថរបស់មន្ត្រីរាជការត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្នូលសំខាន់ៗ   បួនដូចខាងក្រោមដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង :

១. ឆន្ទៈម្ចាស់ការ ខិតខំបំពេញកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើអស់ពីលទ្ធភាព
២. ភក្តីភាព ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ និងចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋ
៣. មនសិការវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីធានានូវសមត្ថភាពបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងគណនេយ្យភាព
៤. វប្បធម៌សេវាសាធារណៈ ដោយត្រូវឆ្លើយតបតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងកែប្រែរបៀបរបបនៃការ បំពេញការងារ ក្នុងគោលបំណងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានកាន់ តែល្អប្រសើរឡើង គឺដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងវិបុលភាពប្រទេសជាតិយើង។

រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តគោលនយោបាយស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ នាថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦សម្រាប់គោលការណ៍រួមក្នុងការកែលម្អការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ  ។  គោលនយោបាយដ៏សំខាន់ នេះត្រូវបានបោះ ពុម្ពជាកូនសៀវភៅ និងបាន បែងចែកផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះតម្រូវឱ្យមន្ត្រី រាជការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ  និងរបៀបក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ   ក្នុងន័យនេះរដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវធ្វើការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកផ្តល់សេវាដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព  ​​ និងជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលអាចជឿទុកចិត្ត​​។

កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ នេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយព្រោះនេះ    គឺជាជំហានដ៏សំខាន់ សម្រាប់ផ្តល់នូវព័ត៌មានចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាសាធារណៈនីមួយៗដែលត្រូវផ្តល់ដោយរដ្ឋបាលសាធារណៈ  កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ  នេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរអំពីវិសាលភាព     នៃការងាររបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈចាប់ តាំងពីសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាព នៃរដ្ឋសេវាសុខភាព  សេវាអប់រំ  សេវាសម្រាប់សហគ្រិននានារហូតដល់ សេវាសាងសង់និងថែរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

គោលនយោបាយស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ គឺជាស្នូលនៃការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល ។ គោលនយោ បាយនេះផ្តល់ឱ្យ បណ្តាក្រសួងស្ថាប័ននូវវិធីសាស្ត្រ និងយន្តការនានាដើម្បីកែ លម្អគុណភាព និង ផ្តល់សេវារបស់ ក្រសួងជូនប្រជាជនតាមតម្រូវការ នៅតាមទីកន្លែង និង  ទាន់ពេលវេលាក្នុងគោលដៅធ្វើឱ្យសេវាសាធារណៈទាំង នោះអាចជឿទុកចិត្តបាន  ងាយស្រួល   នឹងទទួល បានឆ្លើយតបទៅ នឹង តម្រូវការជាក់ស្តែង និងមានតម្លាភាព  ។ នេះគឺមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទាំងអស់     នឹងត្រូវទទួលបានដោយងាយស្រួល   នូវសេវាសាធារណៈដែល គួរឱ្យជឿទុកចិត្តមានប្រសិទ្ធភាព និងមានព័ត៌មានពេញលេញទាក់ទងការផ្តល់សេវា។