ការចុះត្រួតពិនិត្យបង្គោលអង់តែនដើមឈើដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ម៉ូវ ចរិយា នៅខេត្ដសៀមរាប

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ូវ ចរិយា ប្រធាននិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានដឹកនាំប្រតិភូ និងមន្រ្តីជំនាញរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និងថ្នាក់ដឹកនាំ-បុគ្គលិកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន CAM Tower Link ដើម្បីចុះមកពិនិត្យមើលការដ្ឋានសាងសង់អង់តែនដើមឈើ នៅក្នុងតំបន់អាជ្ញាធរអប្សរា អង្គរវត្តខេត្តសៀមរាប។ អង់តែនទាំងនេះសាងសង់ឡើង សម្រាប់បណ្តាប្រតិបត្តិករផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទ និងអ៊ីនធឺណិត ប្រើប្រាស់រួមគ្នា ស្របតាមគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួម និងគោលការណ៍បរិស្ថាន សោភ័ណ្ឌភាព សុវត្ថិភាព និងការអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍ ក្នុងតំបន់អភិរក្សនៃបតិកភ័ណ្ឌអន្តរជាតិ និងតំបន់សម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិ។