បណ្ណាល័យរូបភាព

Meeting at Spain

6 Photos

SIM Register Policy(20/09/2016)

កិច្ចពិភាក្សាលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនៈភាពនៃការអនុវត្ដសារាចរអន្ដរក្រសួងលេខ០០១ សរ.មផ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្ម ​និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទូរគមនាគមន៍ និងការប្រកាសអំពីនីតិវិធីរបស់ក្រុមការងារអន្ដរក្រសួង ចុះត្រួតពិនិត្យលេខទូរស័ព្ទ ដែលគ្មានអត្ដសញ្ញាបណ្ណ ឬឯកសារសម្គាល់អត្ដសញ្ញាបណ្ណដល់ទីកន្លែងប្រត្ដិបត្ដិករទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់។

17 Photos

Signing Ceremony MPTC and MITV, 22nd, Sep 2016

ពិធីចុះហត្ថលេខា ឯកសារកិច្ចសហប្រតិបតិ្ដការ រវាង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និង ក្រសួងព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍វៀតណាម ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ ------------------------ Signing Ceremony between Ministry of Posts and Telecommunications, and Minister of Information and Communications of the Socialist Republic of Vietnam. Phnom Penh 22nd, Sep 2016

9 Photos

CAM-Tower

ការចុះត្រួតពិនិត្យបង្គោលអង់តែនដើមឈើដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ម៉ូវ ចរិយា នៅខេត្ដសៀមរាប

7 Photos

SIMCARD

6 Photos

SIM at Thai 26th, 10 2016

ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះស៊ីមកាត សេវាទូរស័ព្ទចល័ត

4 Photos

(CRMS) Delegation of Republic of korea, October 27, 2016

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចផ្លូវការ របស់គណៈប្រតិភូ Central Radio Management Service (CRMS) សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ នៅនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការត្រួតពិនិត្យហ្រ្វេកង់ស៍។

36 Photos

jtc6

4 Photos

20-02-2017

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងប្រកាសនៃការគ្រប់គ្រង និង កម្រៃពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបត្រ ឬ អាជ្ញាបណ្ណប្រតិបតិ្ដការទូរគនាគមន៍

12 Photos

2017

1 Photos

27-07-2017

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបផលការងារឆមាសទី១ និង​លើកទិសដៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧របស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

12 Photos

SimCard18-08-2017

18-08-2017៖ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្ដីពីការប្រើប្រាស់អត្ដសញ្ញាណបណ្ណ ឬឯការគតិយុត្ដសម្គាល់អត្ដសញ្ញាណសម្រាប់ជួលជាវសេវាទូរស័ព្ទចល័ត

14 Photos

25-082-017

ការចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងដើម្បីដាក់បង្គោលអង់តែនសេវាទូរស័ព្ទនៅតំបនអារ៉ែង។

8 Photos

28-08-2017

ការជួបសម្ដែងការគូរសមរបស់ប្រតិភូ Korean Telecom និងការស្វែយល់ពីវិស័យសេវាទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជា

17 Photos

08-09-2017

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្ដីពី ការកាត់ទម្លាក់ខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍នៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីធំៗទាំង៦ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

10 Photos

cambode meeting

8 Photos

Date-2018

អនុក្រឹត្យ​ ស្តីពី​ប្រតិទិន​ឈប់សម្រាក​ការងារ​របស់​មន្ត្រីរាជការ​ និយោជិត​ កម្មករ​ ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៨

2 Photos