កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់

លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ / EmergencyShort Code / លេខសំគាល់
១១៧ នគបាល
១១៨ រថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ
១២៨៣ សន្តិសុខសាធារណៈ
ក្រសួងមហាផ្ទៃ១២៨៤ ការងារអន្តោប្រវេសន៍
១២៨៨ ជួញដូរមនុស្សនិង ការពារអនិតិជន​
១២៩០ តាមដានការប្រើប្រាស់សំបុត្រ និងបញ្ជីអាត្រានុកូលដ្ឋាន
១២៧៦ ផ្សព្វផ្សាយស្ថានីយ៍វិទ្យុ និងទរទស្សន៍មហាផ្ទៃ
ក្រសួងសុខាភិបាល១១៥ H1N1 ពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ
១១៩ រថយន្ដសង្គ្រោះ
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ១២៨៦​ គ្រោះថ្នាក់ការងារ
១២៩៧ ច្បាប់ការងារ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ​១២៨៧ - ​១២៨៩ ផ្តាសាយបក្សី
អង្គការមូលនិធិកុមារ១២៨០ ផលប្រយោជន៍កុមារ និងយុវវ័យ
គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា១២៨១ សេវាផ្លូវច្បាប់ជូនជនក្រីក្រ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ១២៨២
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោត១២៨៥ ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម១២៩១​
អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា១២៩២ ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់
អង្គការ One World UK១២៩៣ មេរៀនជីវិត
គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ១២៩៤ គ្រោះមហន្តរាយ
អង្គការសុខភាពគ្រួសារ 360១២៩៥ សម្លេងអ្នកស្តាប់
អង្គការ People in Need១២៩៦ សហគមន៍គ្រួសារ
អគ្គិសនីកម្ពុជា EDC១២៩៨
រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ១២៩៩ ទទួលបណ្តឹង និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដា១២៧៧ សេវាសាធារណៈ
សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (ស.ស.យ.ក)១២៧៨ - ១២៧៩ ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន