ពិធីប្រគល់ទទួលស្ថានីយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអចល័តមួយគ្រឿងសម្រាប់គ្រប់គ្រង និងតាមដានការប្រើប្រាស់ហ្រេ្វកង់ស៍ ដែលជាជំនួយរបស់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសេវាវិទ្យុ (CENTRAL RADIO MANAGEMENT SERVICE) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

     នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នៅបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា មានរៀបចំពិធីប្រគល់ទទួលស្ថានីយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអចល័តមួយគ្រឿងសម្រាប់គ្រប់គ្រង និងតាមដានការប្រើប្រាស់ហ្រេ្វកង់ស៍ ដែលជាជំនួយរបស់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសេវាវិទ្យុ (CENTRAL RADIO MANAGEMENT SERVICE) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អូក ដូរ៉ានី សមាជិកទី២ នៃបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។ ពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងគណៈប្រតិភូកូរ៉េដូចជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសេវាវិទ្យុនៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មានសង្គមកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវទូរគមនាគមន៍អេឡិចត្រូនិច និងក្រុមហ៊ុន A&D Engineering សរុបចំនួន​ ៦៦រូប។