សេចក្ដីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

          សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនថា ​​​និយ័តករទូរគមនាមគន៍កម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន០២រូប សម្រាប់ផ្នែកដូចខាងក្រោម៖

លេខផ្នែកជ្រើសរើសកន្លែង
ផ្នែកទូរគមនាគមន៍ និង ព័ត៍មានវិទ្យា (Telecommunication/ Information Technology)១ កន្លែង
ផ្នែករដ្ឋបាល (Administration)១ កន្លែង
• លក្ខណៈសម្បតិ្ដបេក្ខជន៖
​​​          • ត្រូវមានសញ្ញាបត្រចាប់ពីបរិញ្ញាបត្រឡើង​ ក្នុងមុខជំនាញទូរគមនាគមន៍ ឫ ព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់មុខតំណែងនៃ                  ផ្នែកទី១ និងមុខជំនាញរដ្ឋបាល គ្រប់គ្រង ច្បាប់ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ ចំពោះមុខតំណែងនៃផ្នែកទី២
          • មានអាយុយ៉ាងតិច១៨ ដល់ ៣៥ឆ្នាំសម្រាប់បរិញ្ញាបត្រ និងដល់៤០ឆ្នាំ សម្រាប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
          • មានចំណេះដឹងផ្នែកអង់គ្លេសអាចនិយាយ-សរសេរបានល្អ
          • មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (Ms. Office និងបញ្ចូលទិន្នន័យ Database)
          • មានភាពអំណត់ និង ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ
          • មានបទពិសោធន៍លើការងារជំនាញយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ (ភ្ជាប់មកជាមួយលិខិតបញ្ជាក់បទពិសោធន៍ការងារបើមាន)
          • មានសញ្ជាតិខ្មែរ
          • មានមានឆន្ទៈខ្ពស់ គោរពពេលវេលា ស្មោះត្រង់ និងអត់ធ្មត់ចំពោះការងារ និងគោរពការចាត់តាំងរបស់ប្រធាន
          • មានអាកប្បកិរិយាល្អពុំដែលធ្លាប់ជាប់ទោសឧក្រឹដ្ឋ ឬបទបជ្ឈឹម។
បើបេក្ខជន-បេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមរួសរាន់មកទទួលពាក្យស្នើសុំចូលបម្រើការងារនៅ នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ នៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ដែលមានអាសយដ្ឋាន ផ្លូវលេខ ១០២ សង្កាត់វត្ដភ្នំពេញ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ វេលា ម៉ោង១៧:៣០នាទីល្ងាច
ចំពោះបេក្ខជន បេក្ខនារីបានជាប់សម្រាំងទី១ (Short List) នឹងត្រូវបាន និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ទំនាក់ទំនងដើម្បីមកធ្វើ តេស្ដន៍ និងសម្ភាសន៍

• ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖
លេខទូរស័ព្ទៈ ០៩៨ ៤៤៤ ០០៣ ; ០៨១ ៦៧៦ ៥២៣
• សមត្ថភាពជំនាញ លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន សូមពិនិត្យក្នុងអត្ថបទខាងក្រោម៖