■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

Announcements Hiring Contractors to Work in the Telecommunications Regulator of Cambodia for 2019(Dateline 12-July-2019))

          សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនថា និយ័តករទូរគមនាមគន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន០២រូប សម្រាប់ផ្នែកដូចខាងក្រោម៖

លេខផ្នែកជ្រើសរើសកន្លែង
ជំនួយការរដ្ឋបាល១ កន្លែង
   - មានបរិញ្ញាបត្រឡើង (រដ្ឋបាល, គ្រប់គ្រង់ និង/ឬសញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល)
   - អាចនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
   - អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ(Ms Office)
   - បទពិសោធន៍ការងារជំនាញ IT/Telecom យ៉ាងតិច ០២ឆ្នាំ
អ្នកចែកលិខិត១ កន្លែង
   - មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
   - មានបទពិសោធន៍ខាងចែកលិខិត
   - ចេះអាន និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ
   - មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (Ms Office)
   - មានសុជីវធម៌ល្អ អាកប្បកិរិយាល្អសមរម្យ និងសុខភាពល្អ
   - ធានាចាត់ចែងលិខិតស្នាមដល់ក្រសួងស្ថាប័ន និងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្ដិករទាន់ពេលវេលា
   - អំណត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ច

            បើបេក្ខជន-បេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមរួសរាន់មកទទួលពាក្យស្នើសុំចូលបម្រើការងារនៅ នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ នៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ដែលមានអាសយដ្ឋាន ផ្លូវលេខ ១០២ សង្កាត់វត្ដភ្នំពេញ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ វេលា ម៉ោង១៧:៣០នាទីល្ងាច។ ចំពោះបេក្ខជន បេក្ខនារីបានជាប់សម្រាំងទី១ (Short List) នឹងត្រូវបាន និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ទំនាក់ទំនងដើម្បីមកធ្វើ តេស្ដន៍ និងសម្ភាសន៍

      • ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖ ០៩៨ ៤៤៤ ០០៣ ; ០៨១ ៦៧៦ ៥២៣