■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍អាកាសក្នងរាជធានីភ្នំពេញ

១.សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

២.លិខិតជូនដំណឹងលេខ ០៤១២ ន.ទ.ក.

៣.ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារ លិខិតលេខ ៧២២ សជណ/ផក ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្រ្តីពីការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ដើម្បីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ បានសហការណ៍ជាមួយ សាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្នងការជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍អាកាសគ្រប់ប្រភេទ តាមដងផ្លូវ និងវិថីនានា ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និងសេចក្តីដូនដំណឹង ០១៨/១៦ សជណ ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ របស់សាលា រាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការរៀបចំ សណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដាញខ្សែរកាប្លិ៍ អាកាសរាជធានីភ្នំពេញ ដែលកំណត់យកថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះតទៅ គឺជាថ្ងៃបរិច្ចេទកំណត់ការចាំផ្ដើមអោយ បណ្ដាប្រតិបត្តិករ ម្ចាស់កាប្លិ៍ដែលនិងកំពុងបំពាក់ បណ្ដាញកាប្លិ៍អាកាសរបស់ខ្លួន ឆ្លងកាត់មហាវិថីចំនួន ០៦ រួមមាន៖ (១) មហាវិថីព្រះនរោត្ដម (២) មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី  (៣) មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (៤) មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម  (៥) មហាវិថីម៉ៅសេទុង  (៦០ មហាវិថីព្រះសីហនុ បង្វែមកកប់ក្នុងដីវិញ។ ដើម្បីអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃលិខិតទាំងពីរនេះ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា សូមអោយឯកឧត្ដម លោកជំទាវ  អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក-លោកស្រី ប្រធានក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ ធ្វើការរុះរើបណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍នៅតាម មហាវិថីដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ចាប់ពីថ្ងៃ ការបរិច្ចេទកំណត់របស់ សាលារាជធានីភ្នំពេញជាកំហឹត ស្របតាមការណែនាំ របស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា តាមលិខិតលេខ ០៤១២ .ន.ទ.ក. ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ។ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងធ្វើការប្រជុំពិភាក្សា នឹងជូនដំណឹងចុងក្រោយលើការអនុវត្តដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង៩:០០ ព្រឹកនៅសណ្ឋាគាសាន់វេ ។