កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍អាកាសក្នងរាជធានីភ្នំពេញ

១.សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

២.លិខិតជូនដំណឹងលេខ ០៤១២ ន.ទ.ក.

៣.ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារ លិខិតលេខ ៧២២ សជណ/ផក ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្រ្តីពីការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ដើម្បីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ បានសហការណ៍ជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្នងការជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍អាកាសគ្រប់ប្រភេទ តាមដងផ្លូវ និងវិថីនានា ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និងសេចក្តីដូនដំណឹង ០១៨/១៦ សជណ ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការរៀបចំ សណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដាញខ្សែរកាប្លិ៍ អាកាសរាជធានីភ្នំពេញ ដែលកំណត់យកថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះតទៅ គឺជាថ្ងៃបរិច្ចេទកំណត់ការចាំផ្ដើមអោយ​ បណ្ដាប្រតិបត្តិករ ម្ចាស់កាប្លិ៍ដែលនិងកំពុងបំពាក់បណ្ដាញកាប្លិ៍អាកាសរបស់ខ្លួន ឆ្លងកាត់មហាវិថីចំនួន ០៦​ រួមមាន៖ (១) មហាវិថីព្រះនរោត្ដម ​ (២) មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី  (៣) មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (៤) មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម  (៥)​ មហាវិថីម៉ៅសេទុង  (៦០ មហាវិថីព្រះសីហនុ បង្វែមកកប់ក្នុងដីវិញ។ ដើម្បីអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃលិខិតទាំងពីរនេះ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា សូមអោយឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក-លោកស្រី ប្រធានក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ ធ្វើការរុះរើបណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍នៅតាមមហាវិថីដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ចាប់ពីថ្ងៃ ការបរិច្ចេទកំណត់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជាកំហឹត ស្របតាមការណែនាំរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា តាមលិខិតលេខ ០៤១២​ .ន.ទ.ក. ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ។ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងធ្វើការប្រជុំពិភាក្សា នឹងជូនដំណឹងចុងក្រោយលើការអនុវត្តដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង៩:០០ ព្រឹកនៅសណ្ឋាគាសាន់វេ ។